ความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ในบ้านและความหมาย

การออกแบบ เป็นสิ่งที่มีมาหลายพันปีนับตั้งแต่มนุษย์รู้จักการสร้างบ้าน สร้างเฟอร์นิเจอร์และที่นอน และรู้จักใช้ความคิดที่มีอยู่ซึ่งเป็นพรสวรรค์มาแต่กำเนิดสรรสร้างสิ่งต่างๆ ของบ้าน และกำเนิดกลายเป็นสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่ยิ่งใหญ่ เช่น วิหาร กำแพง  ปีระมิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากการออกแบบของมนุษย์ผ่านประสบการณ์และเทคนิคในการตกแต่งทั้งสิ้น

ดังนั้นผู้ที่มีศิลปะในการออกแบบนั้น มักจะมีความสนุกและจินตนาการของงานที่ออกแบบมาเสมอ ผ่านวัตถุในหลายๆรูปแบบ เช่น ที่นอน เก้าอี้ โต้ะ จาน ชาม ล้วนมีรูปแบบและศิลปะซ่อนอยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนผ่านการจินตนาการและการออกแบบที่ไร้กรอบและเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายทั้งสิ้น
หากเราดำเนินชีวิตด้วยความเคยชิน โดยที่ไม่ตั้งคำถามในสิ่งนั้นๆ หรือเราไม่สังเกตสิ่งรอบๆ ตัว ไหนเลยจะเห็นสิ่งที่สร้างความแปลกใหม่ที่น่าตื่นตา เราคงไม่ได้เห็นเฟอร์นิเจอร์หน้าตาแปลกๆ หรืออาจไม่ได้เห็นการออกแบบบ้านที่น่าทึ่งผสานกับธรรมชาติและวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่คิดว่าจะสามารถสร้างออกมาให้จับต้องและใช้ประโยชน์ได้จริง

แต่ทั้งนี้การจะเลือกออกแบบบ้านควรจะเลือกให้ match กันให้มากจะได้ระบุสไตล์และแนวทางการแต่งบ้านได้ถูก หาก mix กันเกินไปอาจทำให้การจัดวางไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงขนาดพื้นที่ในบ้านด้วยว่ามีความเหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้หรือไม่

นอกจากนี้เนื้อหาสาระสำคัญในการแต่งบ้าน ความทันสมัย ความเก่าแก่หรือความคลาสสิค ล้วนสะท้อนจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไปในตัวอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือความชอบส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของบ้านในการแต่งบ้านและออกแบบบ้านตามความต้องการของตนเองและครอบครัว สิ่งนี้เป็นตัวกำหนดไอเดียในการแต่งบ้านผ่านนักออกแบบ ผ่านเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ และผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างในการใช้ชีวิตของแต่ละคน