ที่นอน กับสุขภาพสัมพันธ์กันอย่างไร

หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าสุขภาพและการนอนหลับนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันโดยตรง หากใครอดนอนเป็นระยะเวลานาน ๆ ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ขึ้นได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ความเครียด หรือการทำงานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความผิดปกติ หลาย ๆ คนที่อดนอนยังอาจมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อีกด้วย ซึ่งอุปกรณ์หนึ่งที่จำเป็นต่อการนอนของทุก ๆ คนนั้นก็คืออุปกรณ์สำหรับการนอน โดยเฉพาะ ที่นอน ซึ่งอุปกรณ์สำหรับการนอนที่ที่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพของผู้นอน โดยมีหลักการเลือกที่ดีต่อสุขภาพตามรายละเอียดดังนี้

  1. ขนาดของ ที่นอน ขนาดของ ที่นอน ที่ดีควรมีความกว้างและความยาวที่เพียงพอ แม้ว่าในปัจจุบันพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยของผู้คนในเมืองจะเริ่มมีขนาดที่จำกัดน้อยลงเรื่อย ๆ แต่ขนาดของ ที่นอน ที่ดีก็ไม่ควรน้อยกว่า ที่นอน 3 ฟุต สำหรับการนอนคนเดียว และ ที่นอน 5 ฟุต สำหรับการนอน 2 คน เพื่อให้มีพื้นที่ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระในระหว่างที่กำลังนอน
  2. ความนุ่มของ ที่นอน ความนุ่มสบายของ ที่นอน body comfort นั้นสามารถส่งผลต่อการนอนโดยตรง เพราะหาก ที่นอน 1 อัน มีความแข็งที่มากเกินไป ก็จะส่งผลให้ผู้นอนรู้สึกไม่สบายตัวและนอนหลับได้ยาก แต่หากมีความนิ่มเกินไป ก็อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังเมื่อนอนเป็นระยะเวลานาน ๆ ได้ง่าย
  3. วัสดุที่นำมาใช้ทำ ที่นอน ในปัจจุบันหากสนใจเลือกซื้อ ที่นอน 1 อัน ก็จะพบว่ามีวัสดุหรือประเภทของวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็ล้วนมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป แต่ก็มีหลักในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมทั้งความหนาแน่น อย่าง ที่นอน Solomon ที่ทำจากวัสดุคุณภาพดี มีความหนาแน่นกำลังพอเหมาะไม่แข็งกระด้าง แต่ก็ไม่อ่อนนิ่มจนทำให้สรีระร่างกายผิดรูป จึงทำให้เกิดสุขภาพการนอนที่ดี ผู้นอนสามารถนอนหลับได้สนิท ไร้อาการปวดหลัง

เพราะ Solomon ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้นอนเป็นสำคัญ การเลือก ที่นอน Solomon ทุก ๆ แบบ ทุก ๆ ขนาด จึงให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้นอนเป็นสำคัญเสมอ