เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน ที่นอนและเฟอร์นิเจอร์

มนุษย์ทุกคนมักจะมีทางสองแพร่งให้เลือกเสนอ ว่าจะก้าวเข้าสู่ทางไหนดี บางคนชอบความมีสีสัน ทันสมัยหรือสุดท้ายลึก ๆ ในใจแล้วชอบความเรียบง่าย เป็นกันเอง ไม่เครียด หลายครั้งที่เลือกผิดหรืออาจใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ขึ้นอยู่กับวว่าคุณใช้ส่วนไหนมากกว่ากันในการตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้าน เลือกเฟอร์นิเจอร์ หรือแม่กระทั่งที่นอน
เรื่องการเลือกบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัยของคุณนั้นเป็นเรื่องใหญ่ และต้องใช้ความรอบคอบอย่างสูง เพราะเรามีงบที่จำกัดมีงานที่ต้องรับผิดชอบ และมีครอบครัวให้ต้องปกป้อง ด้วยเหตุนี้การเลือกบ้านเป็นปัจจัยคำคัญที่ต้องตัดสินใจให้ดี และการตัดสินใจไม่ใช่อยู่ที่เราเพียงฝ่ายเดียว บางครั้งจำเป็นต้องฟังความคิดเห็นและความเหมาะสมของทั้งคนรักและครอบครัวของเราด้วย
วันนี้จึงมีประเด็นให้ถกคิดกันในเรื่องของ การซื่้อบ้านในตัวเมืองหรือนอกเมืองดี บางคนสนใจจะไปใช้ชีวิตนอกเมืองแบบชิลชิล อากาศสบายๆ รับงานมาทำเป็นจ๊อบๆ ไม่ต้องเข้า OFFICE
แต่การทำแบบนั้นก็เหมือนการทิ้งหน้าที่การงานที่ดีและมีโอกาสเติบโตได้ในระดับหนึ่งไป เป็นคุณคุณจะเลือกแบบไหนดีครับ

ปัจจัยในการเลือกบ้าน

หน้าที่การงาน
ปัจจัยสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัยซึ่งยากขึ้นไปอีก นั่นคือการมีหน้าที่การงานอันมั่นคงแต่ต้องแขวนมันไว้และจำใจเลือกหาบ้านที่สวยๆบรรยากาศดี แถวนอกเมืองในราคาไม่แพง แบบนี้คงต้องสุมหัวกันใช้ความคิด หาทางออกกันหน่อยครับเพราะเราจำเป็นต้องเลือกสักอย่าง

หน้าที่การงาน
ปัจจัยสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัยซึ่งยากขึ้นไปอีก นั่นคือการมีหน้าที่การงานอันมั่งคงแต่ต้องแขวนมันไว้และจำใจเลือกหาบ้านที่สวยๆบรรยากาศดีไ แถวเมืองในราคาไม่แพง แบบนี้คงต้องสุมหัวกันใช้ความคิดหาทางออกกันหน่อยครับ เพราะเราจำเป็นต้องเลือกสักอย่าง

สถานะของคุณ
หากคุณต้องเลือกดูบ้านทั้งที สภานะของคุณคือสิ่งสำคัญ เพราะหากคุณไม่มีพันธะกับใคร หรือมีความสัมพันธ์กับสาวๆ ในแบบที่ค่อนข้างอธิบายยากหรือคลุมเครือ แสดงว่าคุณยังมีเสรรีภาพในการใช้ชีวิตมากพอควร ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลหน้าที่การงาน เพราะแค่มีรายได้เข้ามาเลี้ยงตัวเองได้ ก็สามารถเลือกบ้านในฝันของคุณที่อยู่นอกเมืองได้

แต่ถ้าคุณเป็นแบบตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา คือมีภรรยาและลูกๆที่ต้องรับผิดชอบ ก็ควรจะเลือกบ้านที่สามารถรองรับอนาคตของครอบครัวคุณได้

เงินในกระเป๋า
ส่วนนี้คือส่วนสำคัญที่ชี้วัดว่าคุณจะสามารถมีบ้านในฝันได้หรือไม่ เป็นเหมือนสิ่งที่ชี้วัดการติดสินใจของคุณ หากการเงินของคุณมั่นคงประกอบกับมีรายได้มากพอที่จะผ่อนหรือซื้อบ้านและก็คงไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเท่าไรนัก รวมทั้งพิจารณาจากหนี้สินที่มีอยู่ลบกับรายได้ทั้งหมดที่คุณและครอบครัวสามารถหาได้  หากมีรายได้เหลือใช้จากหนี้สินก็สามารถตัดสินใจได้ทันที ตรงกันข้ามกับรายได้ติดลบที่ต้องเก็บโครงการในการซื้อบ้านไว้ก่อน